tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng

Địa điểm làm việc

Số lượng

Ngày hết hạn

ASM


- Miền Trung

- Hồ Chí Minh

- Miền Tây

1

31/10/2022

Giám sát bán hàng

Tất cả tỉnh thành

40

31/10/2022